ΔιδασκαλίεςΤο καταφύγιο

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Μόνο ο Βούδας είναι το μόνιμο και απόλυτο Καταφύγιο, καθώς είναι συγχρόνως η αιτία και ο καρπός της πνευματικής ανάπτυξης. Το Ντάρμα και τη Σάνγκα είναι προσωρινά και σχετικά καταφύγια και αντιπροσωπεύουν της συνθήκες και της περιστάσεις της πραγμάτωσης, που γίνονται ασήμαντες όταν επιτυγχάνεται ο σκοπός.

Το αντικείμενο

Το αντικείμενο του Καταφυγίου είναι τρίπτυχο:

Ο Βούδας

Ο Βούδας είναι η απόλυτη κατάσταση, που έχει δυο όψεις:

Το Ντάρμα

Το Ντάρμα είναι τα μέσα για να πραγματώσουμε τη βουδική κατάσταση και περιλαμβάνει δυο μέρη:

Η Σάνγκα

Η βουδιστική κοινότητα περιλαμβάνει τρεις τάξεις:

Αυτές οι δυο τάξεις αποτελούν την "Ευγενή Σάνγκα" που αναφέρεται σε αυτούς που έχουν φτάσει στην απελευθέρωση από τον κύκλο της εξαρτημένη ύπαρξης.

Αυτές οι τρεις πηγές προστασίας είναι γνωστές ως τα "Τρία Πολύτιμα Πετράδια" και αποτελούν αντίστοιχα:

Μόνο ο Βούδας είναι το μόνιμο και απόλυτο Καταφύγιο, καθώς είναι συγχρόνως η αιτία και ο καρπός της πνευματικής ανάπτυξης. Το Ντάρμα και τη Σάνγκα είναι προσωρινά και σχετικά καταφύγια και αντιπροσωπεύουν της συνθήκες και της περιστάσεις της πραγμάτωσης, που γίνονται ασήμαντες όταν επιτυγχάνεται ο σκοπός.

Η διάρκεια

Παίρνουμε Καταφύγιο από τη παρούσα στιγμή μέχρι να φτάσουμε στην καρδιά της Φώτισης.

Το κίνητρο

Στο Μεγάλο Όχημα (Μαχαγιάνα) παίρνουμε Καταφύγιο γιατί μας είναι ανυπόφορη η δυστυχία που υποφέρουν τα όντα, καθώς είναι παγιδευμένα στον κύκλο της εξαρτημένης ύπαρξης. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στην Απόλυτη Φώτιση, για να έχουμε τη δυνατότητα να απελευθερώσουμε τελείως τα όντα από τη δυστυχία και να τα οδηγήσουμε στη κατάσταση της μόνιμης ευτυχίας.

Η δέσμευση

Η δέσμευση είναι τρίπτυχη:

Τα οφέλη

Παίρνοντας προστασία, κλείνουμε την πόρτα που οδηγεί στην επαναγέννηση σε κατώτερες καταστάσεις ύπαρξης και ανοίγουμε μπροστά μας έναν δρόμο πνευματικής ανάπτυξης που οδηγεί αναπόφευκτα στη τέλεια Φώτιση.
Τα εξωτερικά εμπόδια, ανθρώπινα ή μη, δεν μπορούν πλέον να μας βλάψουν. Οι φόβοι και οι εσωτερικές αμφιβολίες ηρεμούν. Το σώμα μας γίνεται ένα πολύτιμο δοχείο, κατάλληλο να δεχτεί το Ντάρμα.
Με το Ντάρμα εξαγνίζουμε όλες τις αρνητικές μας πράξεις και, μαθαίνοντας και εξασκώντας τις διδασκαλίες, αποκαλύπτονται οι φυσικές ιδιότητες του πνεύματος: εμπιστοσύνη, διαύγεια, χαρά, κατανόηση…
Οι ευχές μας πραγματοποιούνται και φτάνουμε γρήγορα στην κατάσταση της Βουδότητας.

Οι κανόνες

Οι τρεις γενικοί κανόνες

Οι τρεις σχετικοί κανόνες

Οι τρεις κοινοί κανόνες

Προσευχή Καταφυγίου

Σάνγκιε λα κιαπ σου τσίο

Παίρνω καταφύγιο στον Βούδα

Τσο λα κιαπ σου τσίο

Παίρνω καταφύγιο στο Ντάρμα

Γκεντούν λα κιαπ σου τσίο

Παίρνω καταφύγιο στην Σάνγκα

Αφιέρωση

Στο τέλος κάθε διαλογιστικής περιόδου αφιερώνουμε την αρετή που δημιουργήθηκε από την άσκηση για το καλό όλων των όντων, ώστε να γίνει ακατάλυτη.