ΔιδασκαλίεςOι τέσσερις προκαταρτικές ασκήσεις.....

Στο τέλος μπορούμε να απαγγέλλουμε το 'Καλώντας τον Λάμα από Μακριά' γραμμένο από τον 6ο Σάμαρπα, Γκάρουανγκ Τσόκι Ουάνγκτσουκ:

Πατέρα, σεβάσμιε και πολύτιμε Λάμα…

Απαγγέλλουμε αυτές τις προσευχές επί μακρόν, με μεγάλη ζέση, ώστε να αλλάξει πραγματικά η αντίληψή μας, και στο τέλος…:

Ένδοξοι και άγιοι Λάμα, χαρίστε μου τις τέσσερις μυήσεις, ευλογείστε με να ωριμάσουν γρήγορα οι τέσσερις ροές της ύπαρξής μου και παραχωρήστε μου την επίτευξη των τεσσάρων όψεων της φωτισμένης δραστηριότητας.

Αφού προσευχηθούμε έτσι, οι φωτισμένες όψεις που συνοδεύουν τον Λάμα διαλύονται σε φως κι απορροφώνται μέσα στην κεντρική φιγούρα του Πρωταρχικού Βούδα. Εκείνος ενσαρκώνει ουσιαστικά όλα τα Πολύτιμα και Σπάνια Πετράδια κι εμφανίζεται πραγματικά με τη μορφή του Ριζικού μας Λάμα.

Από το μέτωπό του ρέουν λευκές ακτίνες φωτός που απορροφώνται στο μέτωπό μας, εξαγνίζοντας τις μολύνσεις του σώματος. Λαμβάνουμε την 'μύηση του βάζου' και την ικανότητα να διαλογιζόμαστε πάνω στη 'φάση της παραγωγής'. Γινόμαστε οι τυχεροί που θα πραγματώσουν το καρπό του Νιρμανακάγια.

Από το λαιμό του ρέουν κόκκινες ακτίνες φωτός που απορροφώνται στο λαιμό μας, εξαγνίζοντας τις μολύνσεις του λόγου. Λαμβάνουμε την 'μυστική μύηση' και την ικανότητα να διαλογιζόμαστε πάνω στα 'κανάλια' (νάντι) και τις 'ενέργειες' (πράνα). Γινόμαστε οι τυχεροί που θα πραγματώσουν το καρπό του Σαμπογκακάγια.

Από την καρδιά του ρέουν μπλε ακτίνες φωτός που απορροφώνται στην καρδιά μας, εξαγνίζοντας τις μολύνσεις του νου. Λαμβάνουμε την 'μύηση της πρωταρχικής γνώσης της σοφίας' και την ικανότητα να διαλογιζόμαστε πάνω στην 'ένωση'. Γινόμαστε οι τυχεροί που θα πραγματώσουν το καρπό του Νταρμακάγια.

Από τα τρία σημεία ρέουν ταυτόχρονα λευκές, κόκκινες και μπλε ακτίνες φωτός που απορροφώνται αντίστοιχα στις δικές μας τρεις πόρτες, εξαγνίζοντας όλες μας τις μολύνσεις. Λαμβάνουμε την 'τέταρτη μύηση' και την ικανότητα να διαλογιζόμαστε πάνω στην 'μεγάλη σφραγίδα'. Γινόμαστε οι τυχεροί που θα πραγματώσουν το καρπό του Σβαμπαβικακάγια.

Στη συνέχεια, ο Λάμα διαλύεται σε φως κι απορροφάται μέσα μας. Το σώμα, ο λόγος και ο νους μας γίνονται ένα με τα τρία βάτζρα του Λάμα και αποκτούν μία γεύση. Τα τρία είδη της εκδήλωσης απελευθερώνονται αυθόρμητα από μόνα τους.

Αυτές είναι οι τέσσερις εξαιρετικές προκαταρτικές ασκήσεις.

Προσευχή αφιέρωσης της αρετής

Αφιερώνω αυτή την αρετή ώστε όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση να μπορέσουν να αναγνωρίσουν την αδαμάντινη φύση τους, που είναι αιώνια ευδαιμονία, και, μέσα από το εσωτερικό μονοπάτι της ένωσης της σοφίας και των επιδέξιων μέσων, να μπορέσουν να πραγματώσουν την αθάνατη κατάσταση, την αδαμάντινη κατάσταση ενός Βούδα.

Είθε, χάρη σ' αυτή την αρετή, να πραγματώσω γρήγορα τη Μαχαμούντρα και να οδηγήσω όλα τα όντα, χωρίς καμία εξαίρεση, στο ίδιο επίπεδο.

Χάρη στην ευλογία των Βουδών που πραγμάτωσαν τα Τρία Σώματα της Φώτισης, χάρη στην ευλογία της αμετάβλητης Απόλυτης Αλήθειας και χάρη στην ευλογία της αδιαίρετης επιδίωξης της Σάνγκα, είθε αυτή η προσευχή αφιέρωσης να εκπληρωθεί ως έχει!

Αυτό το κείμενο βασίζεται στο μεγάλο έργο του Σεβάσμιου Ουάνγκτσουκ Ντόρτζε (9ος Κάρμαπα) που ονομάζεται 'Ωκεανός της Βεβαιότητας'. Είθε, χάρη στην αρετή που γεννά η εφαρμογή του, να μπορέσουν όλα τα όντα που το βλέπουν, το ακούν, το σκέφτονται ή το αγγίζουν, να γεννηθούν στα Καθαρά Πεδία της Μεγάλης Ευδαιμονίας (Ντεουατσέν). Είθε οι διδασκαλίες της παράδοσης των Κάρμα Κάγκιου να ακτινοβολούν από δόξα κι ευνοϊκές συνθήκες, είθε να εξαπλωθούν στις δέκα κατευθύνσεις του ορίζοντα και να γίνουν το κόσμημα της οικουμένης!

ΣΑΡΒΑ ΜΑΝΓΚΑΛΑΜ!

Έκδοση «Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ», Θεσσαλονίκη, 2010. Μετάφραση στα Ελληνικά από τον Λάμα Τσέρινγκ Ουάντσουκ (Μαουρίτσιο Ποντίτζια) με τη βοήθεια της Αριάδνης Γερούκη.