ΔιδασκαλίεςOι τέσσερις προκαταρτικές ασκήσεις....

Τσόκι Ουάνγκτσουκ (6ος Σάμαρπα), κάτοχε της ευλογίας που φέρεις το όνομα του Αμιτάμπα, Τσόγιν Ντόρτζε (10ος Κάρμαπα), αμετάβλητη συλλαβή ΟΥΑΜ που κάθεσαι πάνω στο θρόνο των λιονταριών του Μαχαμούντρα, τη συλλαβή Ε, σε σας απευθύνω τη προσευχή μου: χαρίστε μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Ύψιστε Νιρμανακάγια Γιέσε Νιίνγκπο (7ος Σάμαρπα), Βατζρασάτβα που βρίσκεσαι σε ένωση, που εμφανίζεσαι σε ένα δίκτυο μαγικών προβολών, Κύριε του χορού Βατζραντάρα που διέπεις τα Τάντρα του καρπού, σε σένα απευθύνω τη προσευχή μου: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Γιέσε Ντόρτζε (11ος Κάρμαπα), ουσία όλων των Νικητών, μορφή της έμφυτης σοφίας που προέρχεται από την ένωση της ευδαιμονίας και της κενότητας, που απολαμβάνεις το χορό του ακατάλυτου βάτζρα, σε σένα απευθύνω τη προσευχή μου: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Τσόκι Τόντρουπ (8ος Σάμαρπα) που πραγμάτωσες την βαθιά και εκτενή φύση των φαινομένων, έτσι όπως είναι, μέσα από την αχανή σου ικανότητα και το θάρρος να διερευνήσεις πέρα ως πέρα ο, τι υπάρχει με την ευστροφία της ανάλυσής σου, εσύ που πραγμάτωσες αυθόρμητα τα δυο οφέλη, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Παντογνώστη Λάμα Τζάνγκτσουπ Ντόρτζε (12ος Κάρμαπα), πρωταρχικέ προστάτη της σφαίρας της πραγματικότητας που διέπεις τα πάντα με τον χορό των τεσσάρων αδιαχώριστών σου βάτζρα, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Γιόγκι Τένπε Νιίντζε (Τσόκι Τζούνγκνε, 8ος Σιτούπα), που ελέγχεις την άσκηση της αμετάβλητης ευδαιμονίας χωρίς διαρροή, Βατζραντάρα που σε αγκαλιάζει πραγματικά η ωραία κενότητα, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Άφοβε Ντούντουλ Ντόρτζε (13ος Κάρμαπα) που, αφού πραγμάτωσες την φύση της άθραυστης ουσίας, έγινες Κύριος της αμετάβλητης, ύψιστης σοφίας, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Ένδοξε και ανίκητε Τσόντρουπ Γκυάμτσο (10ος Σάμαρπα), που φανερώνεις το πολυποίκιλο παιγνίδισμα της συμπόνιας, ανάλογα με τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, ικανότητες κι επιδιώξεις των μαθητών σου, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Πέμα Νιίντζε Ουάνγκπο (9ος Σιτούπα), που διέπεις όλες τις βουδικές οικογένειες και φανερώνεις ξεκάθαρα το πρόσωπο του απόλυτου Νταρμακάγια, την ακατασκεύαστη μεγάλη ευδαιμονία της ενότητας της σαμσάρα και της νιρβάνα, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Ήλιε των όντων, Τέκτσοκ Ντόρτζε (14ος Κάρμαπα), ολοκληρωμένη θεώρηση της σοφίας που είναι αγνή σαν το διάστημα, εκδήλωση της απεριόριστης συμπόνιας που διέπει τα πάντα, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Βούδα Γιόντεν Γκυάμτσο (Λόντρο Τάγιε, 1ος Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε), πανταχού παρόντα οδηγέ Βατζραντάρα με τα πέντε σώματα, που πραγμάτωσες το νόημα της Μαχαμούντρα, την ένωση της ευδαιμονίας και της κενότητας, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Καρμάπα Κάκυαπ Ντόρτζε (15ος Κάρμαπα) με το απεριόριστο έλεος, ενσάρκωση των Βουδών των τριών εποχών, Βατζραντάρα, πανταχού παρόντα πρωταρχικά απελευθερωμένο διάστημα, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Πέμα Ουάνγκτσοκ Γκυάλ (11ος Σιτούπα) με την ασύγκριτη βαθύτητα και διαύγεια, διάσταση που διαπερνάς τα πάντα, παιγνίδι της έκτασης του πνεύματος της αγάπης του προστάτη Μαϊτρέγια, διάδοχε του Λωτογέννητου, προστάτη των όντων και της Διδασκαλίας, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Έξοχε Κυέντσε Οζέρ (2ος Κόνγκτρουλ Ρίνποτσε), ασύγκριτε Μαντζούσρι, που είσαι η ένωση της αμόλυντης επίγνωσης και της κενότητας, απέραντη σφαίρα της απόλυτης πραγματικότητας, προβολή του Μπεροτσάνα, προστάτη των διδασκαλιών της ασκητικής παράδοσης, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Ασύγκριτε οδηγέ Ρίγκπεϊ Ντόρτζε (16ος Κάρμαπα), που, χωρίς να μετακινείσαι από τη σοφία που διαπερνά το διάστημα, την ένωση της βαθύτητας και της διαύγειας, εμφάνισες ένα θαυματουργικό σώμα που δαμάζει το κάθε τι, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Ριζικέ μου Λάμα, που είσαι η ουσία όλων των Βουδών και έχεις τη μεγάλη καλοσύνη να μου φανερώνεις την απλή, φυσική μου κατάσταση: τη Μαχαμούντρα της βάσης, του δρόμου και του καρπού, σε σένα προσεύχομαι: χάρισέ μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Θεϊκή σύναξη των Γίνταμ που παραχωρείτε τα δύο είδη επιτεύξεων, σύναξη των φωτισμένων Προστατών και Φυλάκων του Ντάρμα, άρχοντες κάθε φωτισμένης δραστηριότητας, και σύναξη των αμέτρητων κοσμικών φυλάκων που έχετε ορκιστεί να υπακούσετε τις προσταγές των φωτισμένων, σε σας προσεύχομαι: χαρίστε μου την πρωταρχική ενυπάρχουσα σοφία!

Χάρη στην ευλογία αυτής της προσευχής, είθε να πραγματώσω τη Μαχαμούντρα της βάσης, την φυσική κατάσταση που είναι η βάση των πάντων, όπου δεν υπάρχει τίποτα, ούτε μέσα στη σαμσάρα ούτε στη νιρβάνα, που να πρέπει να αποπεμφθεί ή να εγκατασταθεί, να αποδεχθεί ή να εγκαταλειφθεί, να προσδιορισθεί ως υπάρχον ή ως μη υπάρχον·

Είθε να πραγματώσω τη Μαχαμούντρα του μονοπατιού, την κατάσταση όπου, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη κάποιας πραγμάτωσης, κάποιον που πραγματώνει και κάτι που πρέπει να πραγματωθεί, και χωρίς να εγκαταλείπουμε κάποια συσκότιση, κάτι που συσκοτίζει και κάτι συσκοτισμένο, παραμένουμε πέρα από την ιδέα ενός δρόμου, ενός οδοιπόρου και ενός προορισμού·

Είθε να πραγματώσω τη Μαχαμούντρα του καρπού, την κατάσταση η οποία, αν και ανυπόστατη, έχει ωστόσο τη φύση όλων των πραγμάτων και όπου, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη κάποιας κατάκτησης, κάποιον κατακτητή και κάτι το οποίο κατακτείται, χωρίς να διαχωρίζουμε αυτό που αποκτιέται από αυτό που εγκαταλείπεται, καταλαβαίνουμε ότι βάση και καρπός είναι αδιαχώριστα.

Υπέρτατε Βατζραντάρα, παντογνώστες άρχοντες του Ντάρμα Τιλόπα, Ναρόπα, Μάρπα, Μιλαρέπα, Γκαμπόπα και Καρμάπα, κι εσείς, κάτοχοι των τεσσάρων κύριων και των οκτώ δευτερευόντων κλάδων των Ντάγκπο Κάγκιου: των Ντρίκουνγκ, των Τάκλουνγκ, των Τσάλπα, των ένδοξων Ντρούκπα και των άλλων, σε σας απευθύνω την ένθερμη προσευχή μου: Λάμα Καγκυούπα, ασύγκριτοι προστάτες των όντων, κάτοχοι της βαθιάς ατραπού της Μαχαμούντρα, ανήκω στην παράδοσή σας, ευλογείστε με να ακολουθήσω το φωτισμένο σας παράδειγμα!

Λέγεται ότι η απάρνηση είναι τα πόδια του διαλογισμού: ευλογείστε αυτόν τον διαλογιστή, που δεν νοιάζεται για τροφή και πλούτη και κόβει τα δεσμά της κοσμικής ζωής, ώστε να μην επιδιώκει επιτυχία και τιμές.

Λέγεται ότι η ευλάβεια είναι η κεφαλή του διαλογισμού: ευλογείστε αυτόν τον διαλογιστή, που προσεύχεται συνέχεια στον Λάμα που του ανοίγει την πόρτα του θησαυρού των προφορικών οδηγιών, ώστε να γεννηθεί μέσα του η αυθεντική ευσέβεια.

Λέγεται ότι η μη-διάσπαση είναι το σώμα του διαλογισμού: ευλογείστε αυτόν τον διαλογιστή, που παραμένει χωρίς επιτήδευση στην ουσία των σκέψεων που προβάλλουν, ώστε ο διαλογισμός του να υπερβαίνει τη διανόηση.

Λέγεται ότι οι σκέψεις είναι ουσιαστικά το Νταρμακάγια: αν και ανυπόστατες, προβάλλουν σε όλες τις μορφές. Ευλογείστε αυτόν τον διαλογιστή που παρατηρεί τον ανεμπόδιστο χορό τους, ώστε να βιώσει ότι σαμσάρα και νιρβάνα είναι ένα.

Στο σημείο αυτό, προσθέτουμε τα 'Τέσσερα Μανάμ':

Μαζί με όλα τα όντα, τις μητέρες μου που πλημμυρίζουν το σύμπαν, προσεύχομαι στον Λάμα, τον πολύτιμο Βούδα. Μαζί με όλα τα όντα, τις μητέρες μου που πλημμυρίζουν το σύμπαν, προσεύχομαι στον Λάμα, το Νταρμακάγια που διέπει τα πάντα.

Μαζί με όλα τα όντα, τις μητέρες μου που πλημμυρίζουν το σύμπαν, προσεύχομαι στον Λάμα, το ευδαιμονικό Σαμπογκακάγια. Μαζί με όλα τα όντα, τις μητέρες μου που πλημμυρίζουν το σύμπαν, προσεύχομαι στον Λάμα, το συμπονετικό Νιρμανακάγια.

Και:

ΚΑΡΜΑΠΑ ΤΣΕΝΝΟ

Κι επίσης:

Προσεύχομαι στον πολύτιμο Λάμα:
Ευλόγησέ με ώστε ο νους μου να εγκαταλείψει την προσκόλληση στο εγώ.
Ευλόγησέ με, ώστε να μην νιώθω καμιά ανάγκη.
Ευλόγησέ με, ώστε να σταματήσουν οι σκέψεις που δεν είναι μέσα στο Ντάρμα.
Ευλόγησέ με, ώστε να βιώσω την αγέννητη φύση του νου μου.
Ευλόγησέ με, ώστε η σύγχυση να γαληνέψει από μόνη της.
Ευλόγησέ με, ώστε να αναγνωρίσω κάθε φαινόμενο ως το Νταρμακάγια.