Το Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ στο νέο κέντρο της Οδού Γ. Βιζυηνού 1, Σαράντα Εκκλησιές, Θεσσαλονίκη