Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίοι Διαλογισμοί, ανοιχτοί σε όλους, Βουδιστές και μη, «αρχάριους» και «προχωρημένους», γίνονται στο κέντρο μας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 20.00 μέχρι τις 21.00.

Δευτέρα 20.00 - 21.00: Καθοδηγούμενος καθιστικός διαλογισμός, σύμφωνα με την παράδοση της Μαχαμούντρα.

Τετάρτη 20.00 - 21.00: Εναλλάσσονται οι ασκήσεις του Τσενρέζι – η παραδοσιακή τελετή του Βούδα της Συμπόνιας με την απαγγελία του εξασύλλαβου μάντρα ΟΜ ΜΑΝΙ ΠΕΜΕ ΧΟΥΝΓΚ – και της Πράσινης Τάρα.

Η συμμετοχή στις σταθερές δραστηριότητες του κέντρου μας είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Ωστόσο, επειδή το κέντρο στηρίζεται αποκλειστικά στη συνεισφορά εκ μέρους των μελών του, οποιοσδήποτε θέλει να συμμετέχει οικονομικά είναι ένθερμα ευπρόσδεχτος!