Μεγάλο Όχημα (Μαχαγιάνα)

Στη Μαχαγιάνα, το Μεγάλο Όχημα του Βουδισμού, ο Βούδας διδάσκει ότι το τέλος της δυστυχίας, η Νιρβάνα που επιτυγχάνει κανείς ακολουθώντας τις διδασκαλίες του Μικρού Οχήματος, δεν αποτελεί ακόμα την τέλεια Φώτιση.

Ο ασκητής της Μαχαγιάνα, στοχεύοντας όχι μόνο στη προσωπική του απελευθέρωση, αλλά στην απαλλαγή όλων των αισθανόμενων όντων από τη δυστυχία, αναπτύσσει το Πνεύμα της Φώτισης (Μποντιτσίτα) – η επιδίωξη να βοηθήσει όλα τα όντα να απελευθερωθούν από τη δυστυχία (η Συμπόνια) σε ένωση με τη κατανόηση της αληθινής φύσης των πραγμάτων (η Σοφία) – και ακολουθεί τον δρόμο του Μποντισάτβα, του πνευματικού ήρωα που επιδιώκει τη Τέλεια Φώτιση με σκοπό να είναι σε θέση να βοηθήσει όλα τα όντα.

Αυτό επιτυγχάνεται με την συσσώρευση της Αρετής και της Σοφίας, μέσα από την άσκηση των Έξι Παραμίτα (Έξι Υπερβατικών Αρετών). Αυτές είναι οι ακόλουθες: Γενναιοδωρία, Ηθική, Υπομονή, Ζήλος, Διαλογιστική Συγκέντρωση και Σοφία. Με αυτό τον τρόπο, ο Μποντισάτβα, ο Ήρωας του Πνεύματος της Φώτισης, προχωράει σταδιακά σε ένα ταξίδι που διαρκεί αμέτρητες ζωές, η ουσία του οποίου είναι να παίρνει επάνω του όλο το βάρος των βάσανων όλων των όντων, δίνοντάς τους ταυτόχρονα όλη την ευτυχία και την αρετή που είναι ικανός να τους προσφέρει.

Έτσι διασχίζει τα Πέντε Μονοπάτια και τα Δέκα Επίπεδα της Φώτισης, καθαρίζοντας όλα τα πέπλα που ακόμα σκεπάζουν τη Βουδική του Φύση και φτάνει στην τέλεια ωρίμανση καθώς γίνεται ένας ολοκληρωμένος Βούδας. Στη συνέχεια εκδηλώνει μιαν άπειρη και αυθόρμητη φωτισμένη δραστηριότητα για το καλό όλων των όντων – δραστηριότητα που διαρκεί όσο υπάρχει η Σαμσάρα.