Το Κέντρο

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 υπήρχαν διάφορες βουδιστικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη που συνδεόταν με την φωτισμένη δραστηριότητα του Σεβάσμιου Λάμα Γκέντυν Ρίνποτσε. Το 2001 λειτούργησε για μερικούς μήνες ένα ανεπίσημο κέντρο, το οποίο ο 17ος Γκυάλουα Καρμάπα ονόμασε 'Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ' (Νικηφόρο Λάβαρο του Ντάρμα).

Τον Αύγουστο του 2005 έλαβε χώρα η πρώτη επίσκεψη του 17ου Κάρμαπα στην Ελλάδα, ο ίδιος έδωσε την ευλογία του για να επανιδρυθεί το Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ κάνει προσιτή στη Βόρεια Ελλάδα την αυθεντική και πολύτιμη διδασκαλία του Βούδα, η οποία ανθεί πλέον και στη Δύση, καθώς ανταποκρίνεται στις βαθύτερες ανάγκες του σημερινού ανθρώπου για εσωτερική γαλήνη και αυτογνωσία.

Στο χώρο μας γίνονται ανοικτοί εβδομαδιαίοι διαλογισμοί και δίνονται τακτικά βουδιστικές διδασκαλίες και σεμινάρια από αναγνωρισμένους δασκάλους από τη χώρα μας και το εξωτερικό.

Το κέντρο μας είναι υποστηρικτικό και ανοικτό στους δασκάλους και τους μαθητές όλων των αυθεντικών βουδιστικών σχολών και παραδόσεων ακολουθώντας το πνεύμα του Rime, το μη-σεχταριστικό κίνημα το οποίο ξεκίνησε το 19ο αιώνα στο Θιβέτ.

Πιο συγκεκριμένα, το κέντρο μας ακολουθεί πνευματικά τις βαθιές παραδόσεις της Μαχαμούντρα (Μεγάλη Σφραγίδα) και του Τζόκτσεν (Μεγάλη Τελειότητα).

Η πρώτη έρχεται μέσα από την ασκητική παράδοση των Κάρμα Κάγκιου η οποία ξεκίνησε από το μεγάλο ινδό Μαχασίντα Τιλόπα και συνεχίστηκε από τους έξοχους Ναρόπα, Μάρπα, Μιλαρέπα, Γκαμπόπα, καθώς και τη σειρά επανενσαρκώσεων των Καρμάπα (έως τον σημερινό 17ο Κάρμαπα Trinley Thaye Dorje).

Η δεύτερη προέρχεται από το σύνδεσμό μας με τη Σχολή των Νυίγκμα (Αρχαίων), που ξεκίνησε τον 8ο μ.Χ. με τον Μεγάλο Ινδό Δάσκαλο Πάντμα Σαμπάβα ο οποίος εισήγαγε το Ντάρμα στο Θιβέτ. Συνεχίστηκε με τους επιφανείς μαθητές του, όπως ο βασιλιάς Τρίσονγκ Ντέτσεν, η Γιέσε Τσόγκυαλ, ο Βαϊροτσάνα, ο Λονγκτσένπα, ο Τζίγκμε Λίνγκπα, ο Πάτρουλ Ρίνποτσε, ο Τζάμυανγκ Κυέντσε Ουάνγκπο, κ.α.

Το Κέντρο μας συνδέεται ιδιαίτερα με την δραστηριότητα δύο μεγάλων σύγχρονων Δασκάλων, του Dzongsar Khyentse Rinpoche και της Jetsun Khandro Rinpoche.