Χιναγιάνα

Οι αρχικές διδασκαλίες του Βούδα περιέχονται στη Χιναγιάνα, ή Μικρό Όχημα του Βουδισμού, και βασίζονται στις Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες:

  1. Η Δυστυχία
  2. Η Αιτία της Δυστυχίας
  3. Η Παύση της Δυστυχίας
  4. Το Μονοπάτι που οδηγεί στην Παύση της Δυστυχίας
Η Πρώτη Ευγενής Αλήθεια αφορά την διαπίστωση της ύπαρξης της δυστυχίας μέσα στον κόσμο που ζούμε. Η Δεύτερη Ευγενής Αλήθεια αποκαλύπτει την αιτία αυτής της δυστυχίας, που είναι η άγνοια. Η άγνοια προκαλεί τη σύγχυση, τον εγωκεντρισμό και τα πάθη που οδηγούν σε πράξεις, των οποίων οι συνέπειες μάς εγκλωβίζουν στο φαύλο κύκλο της εξαρτημένης ύπαρξης (τη Σαμσάρα). Έτσι η ουσία αυτού του φαύλου κύκλου ύπαρξης είναι η δυστυχία. Η Τρίτη Ευγενής Αλήθεια διαπιστώνει ότι πράγματι υπάρχει ένα τέλος στη δυστυχία και η Τέταρτη Ευγενής Αλήθεια περιγράφει το μονοπάτι που οδηγεί στη παύση της δυστυχίας, το λεγόμενο Ευγενές Οκταπλό Μονοπάτι.

Το Ευγενές Οκταπλό Μονοπάτι χωρίζεται σε τρία μέρη: τη Σίλα (Ηθική Συμπεριφορά), το Σαμάντι (Διαλογιστική Συγκέντρωση) και την Πράζνα (Σοφία).

Σίλα σημαίνει να αποφεύγει κανείς τις αρνητικές πράξεις του σώματος, του λόγου και του νου. Περιλαμβάνει :

Η Ηθική Συμπεριφορά είναι η βάση για τη Διαλογιστική Απορρόφηση (Σαμάντι), που είναι η καλλιέργεια του νου.

Σαμάντι είναι η ανάπτυξη κυριαρχίας πάνω στον νου. Συμπεριλαμβάνει τα επόμενα τρία σημεία του Οκταπλού Μονοπατιού:

Ο πρωταρχικός τρόπος να καλλιεργεί κανείς το Σαμάντι είναι τα δυο στάδια του Διαλογισμού: η Σαμάτα (Γαλήνια Παραμονή) και η Βιπάσανα (Βαθιά Ενόραση). Αναπτύσσοντας το Σαμάντι, ο νους καθαρίζει από τις αμαυρώσεις, γίνεται γαλήνιος, διαυγής και φωτεινός και καλλιεργεί τη Σοφία (Πράζνα), τη κατανόηση δηλαδή της πραγματικής του φύσης και όλων των φαινομένων.

Πράζνα είναι η Σοφία που εξαγνίζει τον νου και περιλαμβάνει:

Η Σοφία βασίζεται στη πλήρη κατανόηση της Αλληλεξαρτώμενης Παραγωγής, των Τεσσάρων Ευγενών Αληθειών και του Ευγενούς Οκταπλού Μονοπατιού. Η Σοφία εξαφανίζει τα πάθη και επιφέρει την Νιρβάνα, την απαλλαγή από κάθε δυστυχία.