Το Ντάρμα

Tο Ντάρμα είναι η Διδασκαλία του Βούδα. Σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, η πεμπτουσία του μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:

Μην διαπράττετε καμία αρνητική πράξη, Ακολουθήστε αλάθευτα την αρετή Και δαμάστε ολοκληρωτικά τον νου σας: Αυτό είναι το δίδαγμα του Βούδα! Ο ασκητής που ακολουθεί μιαν άψογη συμπεριφορά, Ελέγχοντας τέλεια το σώμα, το λόγο και το νου του, Θα απελευθερωθεί σίγουρα από κάθε δυστυχία.

Ο Βούδας έδωσε έναν πολύ μεγάλο αριθμό διδασκαλιών (παραδοσιακά αναφέρεται ότι έδωσε 84.000 διδασκαλίες), που ανταποκρίνονται στις αποκλίσεις, στις ευχές και στις αντιληπτικές ικανότητες των διάφορων όντων. Ένας τρόπος να παρουσιαστούν αυτές οι διδασκαλίες είναι να διαχωριστούν σε τρία 'Οχήματα': Μικρό, Μεγάλο και Αδαμάντινο.