Βουδισμός

Ο Βουδισμός, η διδασκαλία του Βούδα, είναι μια απάντηση στα ερωτήματα και τα προβλήματα που μας θέτει η ζωή. Μπορούμε να πούμε ότι ο Βουδισμός είναι η τέχνη του πώς να μετατρέψουμε τον συγχυσμένο τρόπο ζωής μας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από άγνοια, εγωισμό, ανικανοποίητο και δυστυχία, σε έναν υγιή τρόπο ζωής γεμάτο επίγνωση, σοφία, συμπόνια και πληρότητα.

Αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο προσεκτικά, θα καταλάβουμε ότι ο Βουδισμός είναι μια μη-θεϊστική θρησκεία. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, μη-θεϊστική για να την διαφοροποιήσουμε τόσο από τις αθεϊστικές-υλιστικές προσεγγίσεις όσο και από τις θεϊστικές, οι οποίες επικαλούνται την ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού-Δημιουργού, που βρίσκεται έξω και πάνω από τη δημιουργία του. Ο Βουδισμός, ειδικά αυτός του μεγάλου Οχήματος (Μαχαγιάνα) αναγνωρίζει την παρουσία μιας τέτοιας ζωντανής ποιότητας, την οποία όμως δεν την θεωρεί ως μια ανεξάρτητη οντότητα, προϋπάρχουσα και ξεχωριστή από εμάς και όλα τα πράγματα. Θεωρεί ότι αυτή η ζωντανή ποιότητα είναι η αληθινή μας φύση, η οποία ενυπάρχει σε όλα τα όντα χωρίς καμιά εξαίρεση, και την ονομάζει Βουδική Φύση (αλλιώς: Ουσία, Πνεύμα, Απόλυτο Σώμα, Νταρμακάγια).

Η αναγνώριση και η πλήρης πραγμάτωση αυτής της διαρκώς παρούσας και ακατάστρεπτης Βουδικής μας Φύσης ονομάζεται Φώτιση ή Αφύπνιση και εκείνος ο οποίος την πραγματώνει ονομάζεται Βούδας. Έτσι, με τον όρο 'Βούδας', εκτός από το ιστορικό πρόσωπο, εννοούμε την πλήρως φωτισμένη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως τέλεια αγνότητα και τέλεια ανάπτυξη. Η τέλεια αγνότητα αποκτιέται όταν διαλύουμε πλήρως όλα τα πέπλα που σκεπάζουν την αληθινή μας φύση: τα πέπλα της άγνοιας, των δυϊστικών τάσεων, των παθών και το πέπλο του Κάρμα. Η τέλεια ανάπτυξη επέρχεται όταν, έχοντας ακολουθήσει το μονοπάτι της Φώτισης μέχρι τέλους, αποκαλύπτουμε όλες τις ενυπάρχουσες, φωτισμένες ποιότητες της βουδικής μας φύσης: τη σοφία, την αγάπη, τη συμπόνια, τη δύναμη κλπ. Η Φώτιση είναι ως εκ τούτου μια κατάσταση ολοκλήρωσης, ωρίμανσης και αρμονίας, η οποία αυθόρμητα εκπληρώνει το όφελός μας και το όφελος των άλλων.

Η μη αναγνώριση της αληθινής φύσης των πραγμάτων παράγει έναν φαύλο κύκλο αλληλεξαρτώμενων αιτιών και αποτελεσμάτων που πηγάζουν από την άγνοια και τις συνέπειές της. Αυτόν τον φαύλο κύκλο τον ονομάζουμε Σαμσάρα και στην ουσία είναι μια ψευδαίσθηση που την βιώνουμε ως αποξένωση από την αληθινή μας φύση, ως ανικανοποίητο και δυστυχία. Οπότε, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο Βουδισμός είναι μια τέχνη μετατροπής του τρόπου με το οποίο βιώνουμε τον κόσμο, από τρόπο σύγχυσης, άγνοιας και ιδιοτέλειας σε τρόπο γνώσης, σοφίας, συμπόνιας και ολοκλήρωσης.

Για να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το πνευματικό ταξίδι, ο Βούδας, ο φωτισμένος νους, δίδαξε (και συνεχίζει να διδάσκει) μια ατελείωτη σειρά μεθόδων (παραδοσιακά λέμε ότι ο Βούδας δίδαξε 84.000 διδασκαλίες) που ανταποκρίνονται στις διάφορες κλίσεις, ικανότητες, ανάγκες και επιδιώξεις των διάφορων όντων.